Branża komunalna wybiera nowoczesne rozwiązania informatyczne. Za pomocą specjalistycznego oprogramowania można uzyskać wiele korzyści.

Coraz więcej firm w różnych branżach decyduje się na korzystanie z oprogramowania komputerowego, by dzięki temu łatwiej realizować swoje codzienne obowiązki. Wśród nich znajdują się także przedsiębiorstwa w branży komunalnej. To z myślą o nich powstał SOTEKO – program do zarządzania odpadami, a także inne systemy informatyczne zawierające funkcje wspomagające gospodarkę komunalną.

Jak usprawnić pracę firmy komunalnej?

Firma komunalna, która zajmuje się gospodarowaniem odpadami, wymaga prowadzenie obsługi klientów, zarządzanie odpadami oraz spełnianie obowiązków prawnych.

Aby firma prowadząca gospodarkę odpadami działała jeszcze efektywniej, rozwiązaniem jest wdrożenie dedykowanego oprogramowania. Za jego pomocą może ona uzyskać ostęp do szerokiej gamy funkcji, by uporządkować swoją pracę, usprawnić ją, uzyskać lepszy poziom obsługi wszystkich ze swoich klientów.

Jakie funkcje oferują programy do zarządzania odpadami?

Oprogramowanie do zarządzania odpadami jest w stanie kompleksowo pomóc w działalności firmy prowadzącej usługi komunalnej. Firmy odbierające odpady od klientów, zajmujące się ich odpowiednią utylizacją mogą wtedy uzyskać skuteczne wsparcie w postaci zestawu narzędzi usprawniających wszystkie zadania.

Systemy, na przykład SOTEKO – program do zarządzania odpadami, projektowane są z myślą o specyfice branży komunalnej, dlatego też zawierają one takie funkcje, które ułatwiają prowadzenie firmy. Zaliczają się do nich między innymi:

  • Harmonogramowanie – przygotowywanie harmonogramów pracy samochodów odbierających odpady.
  • Optymalizacja trasy – wybór najlepszej trasy dojazdu, co pozwala na zredukowanie kosztów oraz czasu potrzebne go na obsługę trasy.
  • Monitoring pojazdów komunalnych – stała informacja o położeniu floty.
  • Ważenie pojemników – współpraca z wagami.
  • Współpraca z systemem identyfikacji RFID – automatyczne wprowadzanie danych do systemu.
  • Przygotowywanie kwitów wagowych – dla łatwiejszej ewidencji i rozliczeń.
  • Współpraca z BDO (bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) – automatyczne przekazywanie informacji do bazy.
  • Prowadzenie rozliczeń z gminami, firmami – prostsze przygotowywanie potrzebnej dokumentacji rozliczeniowej.
  • Gromadzenie informacji o klientach – zlecenia, zgłoszenia, faktury, rozliczenia, historia współpracy, reklamacje, zwroty.

Wdrożenie systemu do zarządzania firmą komunalną niesie zatem wiele korzyści – to przyszłościowy wybór, który pozwala na zdobycie przewagi konkurencyjnej i wspomaga rozwój biznesu.