Audyty IT pozwalają na zinwentaryzowanie, dokumentowanie oraz raportowanie obszaru IT w firmie. Kiedy warto z nich skorzystać?

Firmy, które wykorzystują infrastrukturę IT, powinny dbać o jej prawidłowe działanie. By je skontrolować, prowadzi się audyt informatyczny. Zobacz, czym dokładnie są audyty IT, w jakich sytuacjach warto z nich korzystać, a także sprawdź, jakie są ich główne zalety.

Co to jest audyt informatyczny?

Pod pojęciem jak audyt informatyczny znajduje się rodzaj audytu kontrolującego pracę obszaru IT w firmie. Pozwala on na zinwentaryzowanie, udokumentowanie, a także przygotowanie raportu na temat działania środowiska IT.

Obecnie audyty IT są bardzo często wykonywane w firmach, które kładą duży nacisk na obszar IT, gdy jest on dla nich kluczowy. Może wykonać go także każda firma, która chce zadbać o jego funkcjonowanie.

Podobnie jak inne rodzaje audytów, także audyt IT wspomaga inne procesy, między innymi pomaga w przygotowaniu firmy na nadchodzące zmiany, sprawdza poprawność pracy obszaru IT, a także pomaga w poprawie jego efektywności i bezpieczeństwa informatycznego firmy.

Audyt informatyczny Warszawa – z usług audytowych można skorzystać również w firmach w Warszawie.

Jak przebiega audyt IT?

Audyt informatyczny polega przede wszystkim na sprawdzeniu dwóch obszarów – dokumentacji, procedur oraz fizycznych urządzeń, oprogramowania wchodzącego w skład obszaru IT. Kontrolowana jest również jego struktura, co pozwala na ocenę, czy działa on poprawnie.

Kompleksowy audyt IT pozwala na przekrojowe przeanalizowanie działu IT, a także uzyskanie rekomendacji na podstawie końcowego raportu. Na jego podstawie można następnie podjąć dalsze decyzje związane z funkcjonowaniem tego działu.

Komu zlecić audyt informatyczny?

Prowadzeniem audytów informatycznych firm zajmują się przede wszystkim firmy informatyczne, które specjalizują się w obsłudze informatycznej klientów biznesowych.

Gdy potrzebny jest fachowy audyt IT Warszawa to jedno z wielu miast w Polsce, gdzie można z niego skorzystać.

W Warszawie prowadzeniem audytów IT zajmuje się firma dreamiteam.pl, której domeną jest kompleksowa obsługa informatyczna firm.

Audyt IT – kiedy warto go wykonać?

Audyt informatyczny daje klientom korzystającym z tego typu usługi wiele korzyści. W jakiej sytuacji warto go wykonać?

Prowadzenie audytów informatycznych rekomendowane jest przede wszystkim w przypadku firm, których obszar IT nie działa poprawnie, na przykład pojawiają się problemy z jego sprawnym funkcjonowaniem, rosnącymi kosztami, niższą efektywnością pracy.

Wskazaniem do wykonania audytu informatycznego jest również wprowadzanie w firmie daleko idących zmian w obszarze IT, między innymi wdrożenie nowego systemu informatycznego. Dzięki temu firma może być przygotowana do przeprowadzenia wdrożenia.

Audyt IT będzie również wskazany wtedy, gdy w firmie doszło do problemów związanych z bezpieczeństwem, na przykład do ataków czy wykradzenia informacji. Audyt pozwoli wtedy ocenić, co jest przyczyną takiego stanu i jakie zmiany można wprowadzić w obszarze IT, aby podwyższyć poziom bezpieczeństwa.

Zalety audytów IT

Regularnie prowadzony audyt informatyczny zapewnia firmie wiele korzyści. Wśród nich znajdują się głównie:

  • Większa efektywność działania środowiska informatycznego – dzięki audytowi można dowiedzieć się, jakie obszary tego środowiska wymagają usprawnienia przez wdrożenie konkretnych działań.
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa IT firmy – przeprowadzone czynności, w tym testy i badania zabezpieczeń obszaru IT, pozwalają na określenie jego słabych punktów, co pozwala na ich wyeliminowanie.
  • Optymalizacja działania obszaru IT – dzięki temu możliwe jest również zredukowanie kosztów związanych z obsługą informatyczną firm.

Przeprowadzenie audytu informatycznego daje zatem szereg korzyści dla firm, dla których ważne jest prawidłowe funkcjonowanie środowiska informatycznego. Z ofertami firm prowadzących audyty IT można zapoznać się już teraz online i natychmiast skontaktować się z wybraną w celu zlecenia prac.