Model serca

Kardiologia jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób serca i układu krążenia. Poniżej przedstawiam najczęstsze schorzenia, które są w obszarze zainteresowania kardiologów, z uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca jako jednej z najważniejszych z nich.

Choroby niedokrwienne serca (CHNS)

Choroba niedokrwienna serca, znana również jako choroba wieńcowa, wynika z niewystarczającego ukrwienia mięśnia sercowego, co jest spowodowane zwężeniem lub blokadą tętnic wieńcowych. To schorzenie dotyka miliony ludzi na całym świecie i jest główną przyczyną zawału serca oraz dusznicy bolesnej. Leczenie CHNS może obejmować zarówno metody zachowawcze, takie jak zmiany stylu życia (dietetyczne, unikanie palenia tytoniu, regularna aktywność fizyczna), stosowanie leków (statyny, beta-blokery, inhibitory ACE itp.), jak i interwencyjne (angioplastyka, stenty, pomostowanie aortalno-wieńcowe). Więcej o leczeniu tej choroby można przeczytać na https://3200.pl/choroba-niedokrwienna-serca-czym-jest-i-jak-mozna-ja-leczyc/.

Arytmie serca

Arytmie to zaburzenia rytmu serca, które mogą prowadzić do zbyt szybkiego, zbyt wolnego lub nieregularnego bicia serca. Pacjenci mogą doświadczać kołatania serca, zawrotów głowy, omdleń czy też uczucia niepokoju. Leczenie arytmii często wymaga kompleksowego podejścia. Wiele arytmii kontroluje się lekami antyarytmicznymi. Inne metody to ablacja przezskórna, w której używa się energii radiowej do usunięcia obszaru serca powodującego nieregularne bicie, oraz implantacja urządzeń elektrycznych, takich jak rozruszniki serca lub kardiowertery-defibrylatory.

Niewydolność serca

Niewydolność serca jest stanem, w którym serce nie może pompować wystarczającej ilości krwi do zaspokojenia potrzeb ciała. Przyczyny mogą być różne, od chorób wieńcowych, przez wysokie ciśnienie krwi, po wady serca. Objawy niewydolności serca to m.in. duszność, spuchnięte nogi i stopy oraz szybkie zmęczenie. Leczenie może obejmować leki (diuretyki, leki inotropowe, ACE-I, ARB, beta-blokery), zmiany w stylu życia, a w cięższych przypadkach, terapię zaawansowaną w postaci wszczepienia urządzeń wspomagających pracę serca lub przeszczepienie serca.

Inne choroby leczone przez kardiologów:

  • Wady serca wrodzone lub nabyte, które mogą wymagać interwencji chirurgicznej lub endowaskularnej.
  • Choroby zastawek serca takie jak stenoza czy niedomykalność, często leczone za pomocą zabiegów naprawczych lub wymiany zastawek.
  • Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze), które leczy się za pomocą zmian w stylu życia i leków antihipertensyjnych.
  • Zapalenia wsierdzia, kardiolog współpracuje wtedy z infekcjologiem, a leczenie często obejmuje długotrwałe antybiotykoterapie.
  • Miokardiopatie, czyli choroby samego mięśnia serca, gdzie leczenie jest dostosowane do przyczyny i rodzaju miokardiopatii.

Ochrona serca i profilaktyka chorób kardiologicznych to kluczowe aspekty pracy kardiologa, ponieważ wiele z wymienionych chorób można zapobiegać poprzez zdrowy tryb życia, kontrolę czynników ryzyka i regularne badania medyczne. Kardiologia wciąż ewoluuje, a interdyscyplinarna współpraca z innymi specjalistami pozwala na coraz skuteczniejsze leczenie i poprawę jakości życia pacjentów z chorobami serca.